Standardni način obogaćivanja muzejskih zbirki jeste donacija predmeta. Ako imate predmete muzejske vrijednosti a koji bi mogli naći svoje mjesto u jednoj od muzejskih zbirki kontaktirajte nas. Prilikom donacije predmeta potrebno je da stručni zaposlenici Muzeja najprije procjene kvalitet i vrijednost predmeta nakon čega se sastavlja zapisnik o donaciji predmeta.

Biblioteka Muzeja je važno mjesto znanja koje koristi  đacima, studentima, istraživačima. Naš cilj je da kontinuirano obogaćujemo knjižni fond Biblioteke. Ako želite pomoći nama i našim korisnicima, možete donirati knjige Biblioteci, a u znak zahvalnosti Biblioteka pruža besplatno korištenje naših usluga tokom jedne godine.