Memorijalni kompleks Bitka na Neretvi u Jablanici predstavlja spomen - kompleks vezan za obilježavanje Bitke na Neretvi. U cilju cjelovitog i dostojanstvenog obilježavanja ovog događaja, 12. novembra 1978. godine povodom obilježavanja 35-e godišnjice Bitke na Neretvi otvoren je Memorijalni kompleks u Jablanici u čijem sastavu se nalazio i Spomenik na Makljenu kod Prozora, autora Boška Kućanskog. Kompleks u Jablanici i Spomenik na Makljenu  svečano je otvorio Josip Broz Tito. Slijedeći tadašnju praksu izgradnje memorijalnih muzeja na autentičnim historijskim lokacijama i kompleks u Jablanici je izgrađen na mjestu gdje se desio ključni trenutak operacije, sudbonosni prelaz preko rijeke Neretve i spas ranjenika i bolesnika, dok je Spomenik na Makljenu izgrađen na mjestu na kojem su partizani vodili odlučujuće borbe za spas centralne bolnice. Spomenik na Makljenu je kasnije predat na upravljanje Općini Prozor.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je 2009. godine Historijsko područje – memorijalni kompleks Bitka na Neretvi u Jablanici proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Centralni dio memorijalnog kompleksa je zgrada Muzeja, izgrađena u  duhu savremene arhitekture. Projektanti su Branko Tadić, Zdravko Dunđerović i Mustafa Ramić. Najvažniji eksponat na memorijalnom kompleksu je porušeni most preko rijeke Neretve, simbol Bitke za ranjenike.  Pored mosta na kompleksu se nalaze ostaci pruge uskog kolosijeka te vagon sa lokomotivom, „čuvene serije 73“, izgrađene i konstruisane u fabrici Krauss Linz u Austriji 1913.godine. Autentičnost memorijalnog kompleksa kao historijskog lokaliteta dopunjuju sadržaji poput bunkera na lijevoj obali Neretve i zborišta sa vječnom vatrom. U toku operacije bunker su koristile četničke snage, a zborište simbolično predstavlja prostor na kome su se okupljali ranjenici i borci prije prelaska Neretve, a danas treba biti zborno mjesto svih onih koji žele da dožive značaj i poruke Bitke za ranjenike.