Dana 05. i 06. 10. 2020. godine u bosanskohercegovačkim i regionalnim medijima objavljeni su netačni i apsurdni navodi o navodnoj prodaji čuvenog mosta na Neretvi u staro željezo, a sve zbog Javnog oglasa o prodaji sekundarne sirovine - dijelova čelične konstrukcije mosta u vlasništvu JU Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica, koji je objavljen u dnevnim novinama Dnevni avaz, te na web stranici Muzeja i Općine Jablanica.

Ovom prilikom demantujemo naprijed navedene navode i dajemo sljedeće objašnjenje: Javnim oglasom o prodaji sekundarne sirovine – dijelova čelične konstrukcije mosta u vlasništvu JU Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica, a koji je Upravni odbor Muzeja raspisao 05. 10. 2020. godine na javnu prodaju su stavljeni ostaci horizontalne rešetkaste konstrukcije mosta koja je izrađena i postavljena 1978. godine u sklopu izgradnje memorijalnog kompleksa Bitka na Neretvi. Horizontalna rešetka je povezivala dvije obale rijeke Neretve do 1991. godine, kada je uslijed plimnog vala pretrpjela značajna oštećenja. Njeni dijelovi se ne mogu restaurirati niti iskoristiti za novu konstrukciju.
U sklopu realizacije projekta obnove porušenog mosta oštećena konstrukcija je izvađena iz rijeke Neretve kako bi se u idućem periodu mogla montirati nova horizontalna rešetka. Istovremeno, vrši se rekonstrukcija konstrukcije mosta koja koso leži na lijevoj obali Neretve i koja je simbol kompleksa i eksponat koji brojni posjetioci Muzeja obilaze i fotografišu.
Oštećena konstrukcija je izrezana u dijelove i deponovana na plato Muzeja i njeni ostaci su predmet prodaje.
Apsurdni navodi o prodaji čuvenog mosta na Neretvi nanijeli su nemjerljivu štetu našoj ustanovi i svim građanima Općine Jablanica koji s ponosom baštine antifašističku historiju.

         
 
                                                                                                    mr. Azra Đelmo
Jablanica, 07.10.2020. godine