Zbog svog historijskog značaja, ali i simboličke i ambijentalne vrijednosti, memorijalni kompleks u Jablanici danas je  nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Retrospektivna izložba „U čast Bitke za čovjeka“ putem fotografija, dokumenata i drugih eksponata, prikazuje historijat ove ustanove i pokušava odgovoriti na neka od ključnih pitanja savremene muzeološke prakse u Bosni i Hercegovini: Na koji način je izvršen proces transformacije i kakav je danas status muzejskih institucija osnovanih s ciljem muzealizacije Drugog svjetskog rata na ovim prostorima? Kako se promjene društveno – političkog okvira u kojem djeluju odražavaju na muzeje?