Rimsko naslijeđe Balkana  je  virtuelne prezentacije kulturnih spomenika iz rimskog perioda u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Albaniji. Pomoću VR headseta putujte u Dyrrachium, Municipium S, Aquae S i Viminacium, gdje će Vam boginja znanja Minerva pričati o životu u tim naseljima u doba Rimske imperije. Nakon pregledanih priča i položenog testa znanja, omogućena je interakcija sa digitaliziranim objektima pronađenim na tim lokacijama.

Svi virtualni sadržaji dostupni su na VR headsetovima u posebno uređenom prostoru Muzeja. Virtual reality sadržaji rad su Udruženja za informatizaciju i digitalizaciju kulturne baštine DIGI.BA Sarajevo.
Korištenje sadržaja virtuelne realnosti (VR) je omogućeno zahvaljujući implementaciji projekta Zanimljivi muzeji koji je finansirala EU u sklopu programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina i Crna Gora.