Radovi na revitalizaciji kompleksa Bitka za ranjenike na Neretvi

Tokom ljeta 2018. godine JU Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica je realizovao dva projekta čiji je cilj zaštita i očuvanje, te podizanje reprezentativnosti kompleksa. U toku mjeseca jula 2018. godine realizovan je projekat Restauracija lokomotive na spomen-kompleksu u vrijednosti 7.000,00 KM, a projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.


U toku mjeseca septembra 2018. godine realizovan je projekat Sanacija fasade zgrade Muzeja – faza II, kojim je sanirana površina od 600 m2. Vrijednost radova je iznosila 6.884,50 KM a projekat je finansijski podržan od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta i Općine Jablanica.