Izložba „Stećci – svjetska baština“

Dana 24.09.2018. godine u prostorijama JU Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica otvorena je privremena izložba „Stećci – svjetska baština“. Organizator izložbe je Ministarstvo civilnih poslova BiH u sardnji sa Općinom Jablanica i JU Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica. Izložba donosi 28 panoa sa fotografijama i osnovnim podacima o nekropolama sa stećcima koje su 2016. godine uvrštene na UNESCO Listu svjetske baštine.