Tokom 2018.godine, potpisivanjem ugovora između JU Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica i ViBBiH (Virtualne biblioteke BiH), Biblioteka Muzeja je postala nova članica kooperativnog online bibliografskog sistema COBISS.BH.

Bibliotečko – informacioni sistem COBISS je organizacioni model koji se koristi kako bi se biblioteke udružile u jedinstven bibliotečko-informacioni sistem sa uzajamnom katalogizacijom. Ovaj sistem ima funkciju tzv.virtuelne biblioteke. Trenutno ga upotrebljava preko 350 biblioteka u BiH, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori.